Besök oss
Björngårdsgatan 15
118 52 Stockholm

Kundservice
etcel@etc.se
08-410 359 00
Telefontider måndag – fredag klockan 9-12.
Vardag innan helgdag och helgdagar har vi stängt.

IPCC: Det går att halvera utsläppen till 2030

Upphettningen går att begränsa till säkra nivåer. Men det kräver omedelbara och djupgående förändringar. Det slår FN:s klimatpanel IPCC fast i sin senaste rapport. – Vi står vid en skiljeväg. Besluten vi tar idag kan trygga en dräglig framtid, säger IPCC-chefen Hoesung Lee.

Tekniken finns, pengarna likaså. Problemet är bristande vilja att göra det som krävs. Så kan huvudbudskapet i den nya rapporten från FN:s klimatpanel IPCC sammanfattas.

– Vi har verktygen och kunskapen för att begränsa uppvärmningen, säger Hoesung Lee, chef för klimatpanelen, i ett pressmeddelande.

– Jag ser positivt på det klimatarbete som sker i många länder. Det finns politik, regleringar och marknadsinstrument som visar sig vara effektiva. Om dessa skalas upp och tillämpas på ett brett och rättvist sätt kan de bidra till stora utsläppsminskningar och främjad innovation. 

Klimatpanelen lyfter bland annat fram att kostnaden på sol- och vindenergi och batterier har minskat med upp till 85 procent sedan år 2010. Politiker har antagit lagar som ökar energieffektiviteten, minskar avskogningen och bidrar till framväxten av många nya förnybara energislag. Samtidigt ökar fortfarande utsläppen av växthusgaser, om än i mindre takt än under 2010-talet.

– Vi står vid en skiljeväg. Besluten vi tar idag kan trygga en dräglig framtid, säger Hoesung Lee.

Beror på systemet

Rapporten, som släpps idag, är den tredje delen i FN:s sammanfattning av den tillgängliga kunskapen om klimatet. Den här gången har forskarna undersökt hur utsläppen kan minska, och kommit fram att det – i teorin – går att minska utsläppen med åtminstone hälften redan till år 2030. 

– Klimatförändringarna är resultatet av mer än ett sekel av ohållbar energi- och markanvändning, livsstilar och konsumtions- och produktionsmönster, säger Jim Skea, en av ordförandena för den arbetsgrupp inom IPCC som har tagit fram rapporten. 

Lösningarna ligger i nya produktionsprocesser, ren energi, vätgas, och även infångning och lagring av koldioxid. Jordbruk, skogsbruk och annan markanvändning kan – och behöver – ställas om till metoder som ger storskala utsläppsminskningar och även lagrar kol i stor skala. Samtidigt varnar forskarna för att kolsänkor inte kan kompensera för bristen på handling på andra områden. 

Inte dyrt att ställa om

Forskarna medger att det är en rejäl utmaning att minska utsläppen tillräckligt, och att det blir mycket svårt att begränsa upphettningen till mindre än 1,5 grader, vilket ses som säkra nivåer. Men en grön omställning skulle knappt kosta något för världens ekonomi (bara ett par procent, enligt rapporten) och innebära stora fördelar, för till exempel människors hälsa och naturen.

– Rapporten visar hur klimatarbete kan ta oss till en mer rättvis och hållbar värld, säger Jim Skea.

Fakta

IPCC och Parisavtalet

– Enligt IPPC kräver en begränsning av uppvärmningen till cirka 1,5 grader att de globala växthusgasutsläppen når sin topp senast 2025 och minskas med 43 procent till 2030. Samtidigt skulle metanutsläppen också behöva minskas med ungefär en tredjedel.

– Även om det skulle ske är det nästan oundvikligt att världen tillfälligt kommer att överskrida 1,5 graders upphettning, för att kylas ned till under tröskeln till slutet av århundradet.

För att begränsa uppvärmningen till cirka 2 grader behöver de globala växthusgasutsläppen nå sin topp senast 2025 och minska med en fjärdedel till 2030.