Besök oss
Björngårdsgatan 15
118 52 Stockholm

Kundservice
etcel@etc.se
08-410 359 00
Telefontider måndag – fredag klockan 9-12.
Vardag innan helgdag och helgdagar har vi stängt.

Prenumerera på klimatskatten


Så beräknar vi klimatskatten

Hur ser ekvationen ut?

Så här beräknar vi klimatinvesteringen med hjälp av solceller och biokol.

Biokol
500 kronor skapar 600 liter biokol som binder 600 kg koldioxid i marken.

Vårt biokol produceras i ETC Solpark på egen flis. Mättad med fermenterad näring. Även den klimatpositiv och full med fotosyntesbakterier. Tillsammans lagrar de näring och koldioxid och gör matjord starkare och klimat renare. 

Solceller
500 kronor sätter upp 100W solceller i en solcellspark som producerar 100 kWh per år vilket kompenserar för 70 kg koldioxid. Efter 20 år blir det 1400 kg.

Jämfört med kolkraft betyder solceller en minskning med 1100 g per kWh. Jämfört med gaskraft ligger kompensationen på 400 g per kWh. Vi räknar därför med en reduktion med cirka 700 g per kWh i den nordeuropeiska elmixen. (Och det är den vi tillhör i Sverige). För att inte gå alltför långt i framtiden räknar vi därför med att din klimatinvestering motarbetar ditt utsläpp på 10 år. Det är det pris vi anger i kalkylatorn.

Nedan ser du ETC Solpark. Det är här de flesta av solcellerna sätts upp för att kompensera dina utsläpp. 

Vad är koldioxidekvivalenter (CO2e)*?

Koldioxidekvivalenter eller CO2e är ett mått på utsläpp av växthusgaser som tar hänsyn till att olika sådana gaser har olika förmåga att bidra till växthuseffekten och global uppvärmning. När man uttrycker utsläppen av en viss växthusgas i koldioxidekvivalenter anger man hur mycket koldioxid som skulle behöva släppas ut för att ge samma verkan på klimatet. Räknat per utsläppt kilo bidrar exempelvis nötkött 26 gånger mer till växthuseffekten än koldioxid, så ett kilo nötkött motsvarar därför 26 kg koldioxidekvivalenter.

Vad är min årliga koldioxidbudget*?

En koldioxidbudget är den mängd koldioxid vi har kvar att släppa ut innan vi riskerar att öka den globala medeltemperaturen mer än 1,5 grader.

Sett utifrån utsläpp per person beräknar Institute for Global Environmental Strategies, IGES, att de globala utsläppen behöver minska till under 3,4 ton koldioxidekvivalenter per person 2030 för att ligga i linje med Parisavtalets 1,5-gradersmål. Till 2050 krävs att varje människa i snitt släpper ut max 1 ton per år, vilket motsvarar en tur- och returresa till södra Spanien.

För att jämföra så har en medelsvensk idag utsläpp på cirka 9 ton per person och år, enligt siffror från Naturvårdsverket.

Var kommer uträkningarna ifrån?

Följande källor har använts för att skapa beräkningar av utsläpp och motsvarande kompensation.

Utsläpp för bil och tåg
EcoPassenger – Environmental Methodology and Data

Utsläpp för flyg
Network for Transport Measures

Utsläpp för konsumtion
Mat-klimat-listan. Version 1.0. Elin Röö, Naturvårdsverket, Naturskyddsföreningen

Utsläpp för företag
CNG, Climate Neutral Group

Priser solceller och produktion
ETC El AB