Besök oss
Björngårdsgatan 15
118 52 Stockholm

Kundservice
etcel@etc.se
08-410 359 00
Telefontider måndag – fredag klockan 9-12.
Vardag innan helgdag och helgdagar har vi stängt.

Var klimatsmart – ta tåget

Att flyga är bland det sämsta enskilda kan göra för klimatet. En längre flygresa kan i ett svep göra slut på en persons hela årliga utsläppsbudget. Ett enkelt sätt att minska sitt klimatavtryck är att ta tåget istället.

Det är lätt att känna uppgivenhet inför rapporter om utsläppsökningar, klimatkris och ödesdigra ”tipping points”. Inte minst eftersom hotet är stort och möjligheterna att påverka kan kännas små. Men det finns en del enkla saker var och en av oss kan göra för att i ett slag drastiskt minska de egna utsläppen. Det absolut enklaste är att välja bort flyget – som är det mest utsläppstunga transportmedlet av alla, undantaget fossildriven färja – sett till utsläpp per personkilometer. 

Att sluta flyga är enkelt, därmed inte sagt att det är kul. Det kan rentav vara ”förbannat trist”, som författaren Peter Englunds nyligen uttryckte det i en intervju med Dagens ETC. Han och en växande skara svenskar väljer ändå bort flygresor, efter­som det vore betydligt värre om alla de platser vi så gärna flyger till ödelades till följd av skenande temperaturökningar. En enda semesterresa till Thailand förbrukar mer än de totala utsläpp per person och år som vi behöver komma ner till för att begränsa den globala uppvärmningen till max två grader.

Värst flyga businessclass

Jörgen Larsson är docent och forskare inom hållbar konsumtion. Han har bland annat utvecklat en kalkylator som gör det möjligt att klimatberäkna semestern, och han konstaterar inledningsvis:

– Tåg, elbil och biogasbuss är klart bättre ur klimatsynpunkt än fossilbil, flyg och färja.

Enligt kalkylatorn – som tar hänsyn till olika faktorer som livscykeln för bränslen och genomsnittsutsläpp från elmarknaden i Norden respektive Europa – genererar en resa med elbil de lägsta utsläppen, tätt följt av tåg. En elbil med tre personer ger bara fem gram CO2-ekvivalenter utsläpp per kilometer i Norden, medan eldrivna tåg ger sju. 

Varje kilo utsläppt koldioxid försämrar möjligheterna för våra barn och barnbarn att leva goda liv.

I Europa är motsvarande siffra 15 gram CO2-ekvivalenter för elbilen och 24 för tåget. Det kan jämföras med ett charterflyg som genererar 118 gram CO2-ekvivalenter utsläpp, eller en reguljärresa som ger 133 gram. Att flyga businessclass är i sammanhanget en värsting med 298 gram utsläpp per personkilometer. Utsläppsökningen beror på att färre personer trängs i businessclass än i charterflyget.

Energikrävande start

I Europa produceras en del el fortfarande med kol. Tåget är ändå ett bättre alternativ än flyg, enligt Jörgen Larsson.

– Det finns inga eldrivna tåg som går enbart på kolgenererad el. Våra beräkningar visar att tåg i Europa, trots att en del el är från kol, ger mycket lägre utsläpp än flyget, säger han.

En annan anledning till att tågen är miljövänligare än andra transportmedel är att de lätt tar sig fram. De rymmer dessutom många passagerare. Ett genomsnittligt tåg har plats för lika många människor som 140 bilar.

Att flyget ger höga utsläpp har flera orsaker. Hög hastighet ger generellt högre energiåtgång, och det går åt en hel del energi för att få flygplan att lyfta. Att flygstarten är så energi­krävande gör att utsläppen per personkilometer är högre för korta resor. Så kallade höghöjdseffekter spär på klimatuppvärmningen ytterligare.

Omedelbara effekter

Att välja bort flyget till förmån för tåget ger alltså omedelbara effekter i form av lägre personligt klimatavtryck. När fler väljer tåget får det snart effekt på de verkliga utsläppen också.

– Transportbolagen anpassar antalet avgångar till köptrycket, så när efterfrågan sjunker blir effekten tydlig, säger Jörgen Larsson.

En del människor anser att deras personliga val att flyga en eller ett par gånger om året knappast gör någon skillnad för klimatet – eftersom problemet är större än så. Vad säger du till dem?

– Det är sant, men många bäckar små. Varje kilo utsläppt koldioxid försämrar möjligheterna för våra barn och barnbarn att leva goda liv, säger Jörgen Larsson.

Klimatberäkna semestern

På sajten www.klimatsmart-semester.se – som snart lanseras i ny uppdaterad version går det att räkna ut hur stort klimatavtryck en semester ger. 

Sajten tar hänsyn till antal personer, destinationsort, färdmedel och boendeform.