Besök oss
Björngårdsgatan 15
118 52 Stockholm

Kundservice
etcel@etc.se
08-410 359 00
Telefontider måndag – fredag klockan 9-12.
Vardag innan helgdag och helgdagar har vi stängt.

Avtalsvillkor för ETC Klimatkompensation AB

Gäller från och med 29 april 2022

Allmänt

ETC Klimatkompensation AB tar emot pengar från privatpersoner och företag för att direkt investera i solceller och biokol i Elproduktion i Katrineholm AB (556595-7171) olika anläggningar runt Sverige. Investeringarna ägs av ETC Sol AB och är långsiktiga med syfte att reducera utsläppen av växthusgaser motsvarande insatt summa.

Klimatinvesteringen är uträknad enligt följande modell:
Vi utgår från att 1000 W solceller ger en årlig klimatförbättring mot Nordeuropas elproduktionsmix med 700 kg per år. Genom degradering av solcellers effektivitet minskar klimatförbättringen till 600 kg efter ca 15 år. Solcellerna är monterade för produktion i minst 25 år. På tjugofemårsperioden beräknas klimatförbättringen idag utgöra 16,5 ton koldioxidekvivalenter.

Varje panel innebär en beräknad klimatförbättring på 3,9ton CO2-ekvivalenter. ETC Utveckling AB garanterar med detta intyg att uppsatt solcell får sitta i produktion minst 25 år och garanterar byte av felaktig panel eller skadad panel under produktionstiden.

Varje år anger ETC Sol AB den besparing av växthusgaser som solcellerna skapar. Både ETC Sol AB och Kunden är gemensamt medvetna om att ETC Sol AB:s investering inte ska drivas för maximering av vinst, utan ska drivas för maximering av klimatinsatsen som skapas genom att vi med solceller installerade i elnätet skapar mer ren elenergi. ETC Sol AB ska investera i solceller i första hand i Sverige, i andra hand globalt och då i huvudsak i fattiga länder där eldistributionen till fattiga byar är låg och där solcellerna kan ge direkt nytta både ekonomiskt och klimatpolitiskt.

Priser och betalning

Vid betalning erhålles ett certifikat via mejl för genomförd klimatkompensation.

Alla priser är angivna i SEK och är inklusive 25% moms.

Stripe kortbetalning med Visa/Mastercard/American Express
Vi använder betalväxel från Stripe Payments Europe Ltd (”Stripe”) som är PCI certifierade nivå 1. Det är den strängaste nivån av certifiering som finns tillgänglig. Överföringen av kortuppgifter sker med SSL-kryptering. För Stripes betaltjänster gäller Stripes allmänna villkor och sekretess-policy, vilken ni finner här https://stripe.com/en-se

Prenumeration

1. Pris & Betalning
Prenumeration på tjänsten Klimatskatt tecknas efter att du som kund slutfört beställningen av Tjänsten. Betalning av abonnemangsavgiften för den initiala och varje ny abonnemangsperiod sker i förskott genom att avgiften dras från det betalkort som du har angivit. Abonnemangsavgift för en ny abonnemangsperiod förfaller till betalning var 30:e dag efter första betalningen. Du ansvarar för att kontot som är kopplat enligt detta avtal på förfallodagen innehåller tillräckliga medel för att täcka den abonnemangsavgift som debiteras från tid till annan. Om du inte har tillräckliga medel på betalningsdagen avslutas prenumerationen.

2. Automatisk förnyelse av abonnemang
Abonnemang förnyas automatiskt genom att abonnemangsperioden förlängs med 1 månad förutsatt att du inte har sagt upp abonnemanget före utgången av innevarande abonnemangsperiod. Detta innebär att ETC Klimatkompensation AB kommer att fortsätta att debitera abonnemangsavgift i enlighet med punkten 1 till dess abonnemanget upphört.

3. Avtalstid och Uppsägning
Avtalet gäller tillsvidare under den initiala abonnemangsperioden och varje efterföljande abonnemangsperiod så som anges i punkten 2 ovan. Du har rätt att när som helst säga upp abonnemanget till upphörande med verkan från den innevarande abonnemangsperiodens upphörande eller, om Kunden så begär, med omedelbar verkan genom att avsluta sin prenumeration genom att logga in på sitt konto. Någon återbetalning av redan betalt belopp erhålles inte.

Ångerrätt

Avtal om köp ingås på distans och därmed gäller ångerrätt enligt lag om distanshandelsavtal. Detta innebär att du som kund inom 14 kalenderdagar från att avtal ingicks har rätt att ångra dig. Om du vill utöva din ångerrätt ska du skicka ett meddelande till ETC Klimatkompensation AB om att du vill avbryta din klimatkompensation. Efter 14 kalenderdagar från att avtal ingicks erhålles ingen återbetalning av redan betalt belopp.

Personuppgifter

Vi följer GDPR, vilket betyder att vi respekterar din integritet och din rätt att ha kontroll över dina personuppgifter. Läs mer om vår integritetspolicy här.

Reklamation

Reklamation angående tjänstens beskaffenhet skall inom skälig tid från upptäckten meddelas ETC Klimatkompensation AB. Reklamation med en tydlig beskrivning av bristerna lämnas skriftligen till kundtjanst@etc.se.

Vi kan komma att göra ändringar i vår allmänna villkor. Den senaste versionen av våra villkor finns alltid här på webbplatsen.